Tankegodset

 

Succes Case Metoden® bygger på fem vigtige pointer:

 

1

I Danmark foregår megen uddannelse dels som ”en dannelse for livet”, dels for at udvikle den enkelte på den enkeltes præmisser. Selv i virksomhedssammenhæng bruges uddannelse ofte som et middel til at udvikle medarbejdernes individuelle kompetence, mere end som et middel til at udvikle organisationen. Success Case Metoden® sætter fokus på anvendt viden og konkrete resultater. Metoden lægger vægt på at afdække den årsagssammenhæng, som går fra den enkeltes læring via en ændring i adfærd, til personlige resultater, der bidrager til organisationens fælles mål.

 

2

Evalueringer og effektmåling foretages med mange forskellige motiver. Ofte er formålet bagudrettet kontrol. Success Case Metoden® er fremadrettet.  Formålet er at levere inspiration til konkret handling som sikrer  endnu større effekt fremover og øge organisationens læringsevne. Formålet er både at dokumentere og forbedre effekt (to Prove and to Improve Impact).

 

3

Uddannelse er en proces - ikke en begivenhed. Effekt af læring kan ikke betragtes løsrevet fra den sammenhæng, hvori den skal anvendes. Et læringsforløb kan være nok så godt og alligevel mislykkes, hvis omstændighederne ikke tillader, at det, der er lært, bliver anvendt. Viden der ikke bliver brugt, er værdiløs for arbejdspladsen. Success Case Metoden® søger ikke at isolere uddannelse fra konteksten,  men inddrager de faktorer i den arbejdsmæssige sammenhæng, der påvirker, om den nye viden kommer i spil eller ej.  

 

4

Når det gælder evaluering og spørgeskemaer er fokus oftest rettet mod at skaffe dokumentation i form af indeks og kalkulerede gennemsnit. Men det fortæller ikke, hvad der foregået og hvordan resultaterne nås. Success Case Metoden® er både kvantitativ og kvalitativ. Gennem verificerede og dokumenterede cases søger den årsagssammenhængen bag resultaterne. Data kan fortælle meget, men de bagved liggende strategier for at få succes med at anvende ny viden er ofte både spændende og lærerige.

 

5 

Og sidst men ikke mindst gælder loven om forudsigelighed. Der vil altid være noget der går godt, noget der går dårligt og en masse midt imellem. Gennemsnitsvurderinger udvisker disse nuancer, og viser derfor ikke, hvad der gør, at nogen i virkeligheden har skabt gode resultater i kraft af det de har lært, mens det ikke lykkes for andre. Indsigt i succesfulde strategier findes derfor bedst blandt ”ekstremerne”. Success Case Metoden®  bygger på den erkendelse.

 

 

 

 

Nyttige links

 

Contrast to Training ROI

Since Donald L. Kirkpatrick first published his four level training evaluation model in 1959, there have been a number of proposals on how best to quantify the results of training efforts. One approach that has gained recent attention is "Training ROI", a so-called Level Five validation.

See how this approach compares with the Success Case Evaluation Method®