Succes Case Metoden®

 

Success Case Metoden® fokuserer på at finde og eftervise,

 

  • Hvem der har gået den nye uddannelse eller de nye tiltag til at virke i det daglige arbejde - og hvem der slet ikke gjorde det?

  • Hvordan de bar sig ad med det?

  • Hvilke resultater har de opnået?

  • Hvad resultaterne er værd for arbejdspladsen?

  • Hvilke faktorer, der var afgørende for succes - eller for fiasko?

 

Især de situationer, som har ført til de bedste resultater, analyseres nøje og beskrives som konkrete verificerede cases. Det er det, der kaldes en ”Success Case”.

 

"Succes" betyder i denne sammenhæng, at deltagerne har anvendt noget af det de har lært til at ændre deres adfærd og forbedre deres individuelle resultater på en måde, så det tilfører værdi i jobbet, enten på økonomiske eller ikke-økonomiske parametre af betydning for organisationen.

 

Hvordan foregår det?

 

Man screener deltagerne gennem en kvantitativ undersøgelse, for at finde dem, der har haft størst og mindst "succes" med at anvende ny viden til dato.

 

Derefter interviewes udvalgte deltagere,  og deres fortælling underbygges af både kvalitativ og kvantitativ dokumentation, som kan efterprøves, og som "holder i retten".

 

Ligeledes analyseres de faktorer som henholdsvis fremmer eller hæmmer den organisatoriske effekt.

 

 

Hvad kan det bruges til?

 

Metoden er fremadrettet. Ved at lære af succeserne, giver det mulighed for at få effekten bredt længere ud og fjerne hindringer, der fører til, at ny viden går til spilde. Resultatet kan bruges til at forbedre udbyttet for de aktuelle brugere, dvs. ledere og medarbejdere i de divisioner, som allerede har gennemført eller er i gang med et uddannelsesforløb eller en organisatorisk ændring.

 

Yderligere kan resultatet benyttes til at diskutere med nye brugere f.eks. afdelingschefer fra andre divisioner/afdelinger, hvordan de kan sikre sig et godt udbytte af et kommende læringsforløb.

 

F.eks. kan sådanne historier fra det virkelige liv spredes i organisationen og på den måde dokumentere, hvilken betydning programmet har for den strategiske/forretningsmæssige målsætning.

 

Endelig kan resultaterne bruges til at udvikle mere effektive uddannelsesprodukter, processer og services.

 

Netop det gør, at Success Case Evaluering® er et værktøj, som kan være med til at gøre f.eks. HR, uddannelsesafdelingen eller IT-afdelingen til en troværdig partner for topledelsen.

 

Da metoden har umiddelbart fokus på at kortlægge og eftervise en forretningsmæssig eller strategisk effekt af en indsats, viser erfaringen, at Success Case Evaluering® er en metode, som appellerer til topledelsen.

 

Metoden er også velegnet til at evaluere ”soft skills”, sociale og andre uhåndgribelige former for udbytte, som normalt kan være svære at måle.

 

Det vil ofte være en god idé at gennemføre en undersøgelse allerede når de første tiltag er gjort. På den måde får man mulighed for tidligt at justere sit program.

 

 

 

Nyheder

 

"Brug sparekniven med omtanke"

Ny artikel af Conny Bauer i Børsen den 25-11-2008

 

 

Robert Brinkerhoff modtager pris
Dr. Robert O. Brinkerhoff modtog ASTD’s pris 2008 for “Distinguished Contribution to Workplace Learning and Performance”...